Στην παγκόσμια αγορά γίνεται ο… πανικός με τις νέες εταιρίες για μοίρασμα φωτογραφιών – photo-sharing startups- όπως το Path (έλαβε $11.2 εκατομμύρια), Picplz (έλαβε $5 εκατομμύρια), Instagram (έλαβε $7.5 εκατομμύρια) and Color (έλαβε $40 εκατομμύρια million). Μια φούσκα;

Σε αυτό το ενδιαφέρον του techcrunch.com, 15 χρόνια της συγκεκριμένης αγοράς είναι σε ένα ενδιαφέρον infographic.

Από την άλλη παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τέτοιες εταιρίες, το μεγαλύτερο… deal ήταν η αγορά από τη Newscorp του Photobucket προς $250 εκατομμύρια το 2007, ενώ το YouTube πουλήθηκε προς $1.65 δις στην Google τον Οκτώβριο του 2006 – η ίδια η Google έχει αξία $175 διςl).

Σίγουρα το βίντεο είναι πιο ενδιαφέρον μέσο σε σύγκριση με τη φωτογραφία αλλά και πάλι, επί 15 χρόνια τα χρήματα που έρχονται στις φωτογραφίες είναι σταθερά πολλά…

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες…

1999 — Το Excite αγοράζει το Webshots για $82.5 million

2001 — Οι ιδρυτές του Webshots το αγοράζουν πίσω προς $2.5 million

2004 — Το CNET αγοράζει το Webshots για $71 million

2004 — Το Google αγοράζει το Picasa για $4.7 million

2005 — Η United Online αγοράζει το PhotoSite για $10 million

2005 — Η Yahoo αγοράζει το Flickr για $30 million

2007 — Η American Greetings αγοράζει το Webshots από το CNET για $45 million

2007 — Η News Corp αγοράζει το Photobucket για $250 million

2007 — Το Kaboose αγοράζει το BubbleShare για $2 million

2009 — Το Shutterfly αγοράζει το Tiny Pictures (Radar) για $2m

2010 — Το Facebook buys Divvyshot για ποσό που δεν δημοσιεύτηκε…