Τέλος με τις τιάρες, τα σπαθιά και τα σπηρούνια, τα καπέλα και τους αστυνομικούς, τις άμαξες και τα παρανυφάκια. Τι όμως ‘τάραξε’ τα media περισσότερο;

Χάρη στους κυρίους στο Webtrends, μπορούμε να έχουμε τα στατιστικά στοιχεία για όλο το social media buzz μέχρι και 24 ώρες μετά.

Δείτε το infographic – ΔΕΝ έχει φωτογραφία της Pippa (…) Middleton.