Το σύστημα πολυ-οθονών της Sharp θα εγκατασταθεί σε θεματικό πάρκο στην περιοχή Huis Ten Bosch που βρίσκεται στη Sasebo City, στην Περιφέρεια Nagasaki στην Ιαπωνία.

Με τη χρήση ειδικού συστήματος πολυ-απεικόνισης που θα διαθέτει μια μεγάλη οθόνη μπροστά και ειδικές οθόνες στο πάνω μέρος, στο κάτω μέρος δεξιά και αριστερά. Αυτό κάνει τον επισκεπτόμενο να ‘περιβάλλεται’ και από τις πέντε πλευρές και να απεικονίζεται μια διαφορετική εικόνα.

Αναρίθμητες… οθόνες

Αυτό το σύστημα οθονών σχηματίζεται με 156 μονάδες από τα μοντέλα PN-V601 60″ LCD που έχουν τοποθετηθεί ειδικά σε πέντε επιφάνειες. Στις πέντε αυτές επιφάνειες τοποθετούνται 36 (!) μόνιτορ σε κάθε μια.

Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ανάμεσα στα γειτονικά μόνιτορ (bezel) και έτσι οι επισκέπτες περιβάλλονται από μεγάλες οθόνες που συνολικά δίνουν μια επιφάνεια 200″ έως 300″ μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω και πλευρικά…

Οι επιφάνειες αυτές υπόσχονται μια ‘εμπειρία που θα σε ταξιδεύει’…