Το Timeline Tools δεν είναι ένα κοινό κουτί με εργαλεία. Μέσα σε ένα iconic κουτί είναι και μια ειδική μαγνητικής λειτουργίας κάμερα που… εγγράφει τα όσα θα συμβαίνουν στα εργαλεία σου. Κάθε φορά που αφαιρείται ένα εργαλείο η κάμερα συλλαμβάνει μια εικόνα και στο τέλος έχεις ένα… uncut βίντεο των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και της διαδικασίας… Bob μάστορα…

Ωραία δουλειά κύριε Jack Chalkley

Timeline Tools – Jack Chalkley from Jack Chalkley on Vimeo.