Καθώς είχε την αίσθηση πως τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι και τόσο… πρωτότυπα, ο κύριος Gunwoong Kim & ο κύριος Suji Kim κατέθεσαν την πρόταση τους για τον διαγωνισμό 2011 Michelin Challenge Design Showcase. Είναι το Vieria, που έχει σαν στόχο να επεκτείνει την ανάπτυξη των ηλεκτρικών και των eco-φιλικών οχημάτων σε κάτι διαφορετικό: ένα όχημα που ‘εισπνέει’ καυσαέρια και καρκινογόνες ουσίες από το περιβάλλον και “εκπνέει” καθαρό αέρα από τις εξατμίσεις. Στο δρόμο μεγιστοποιεί την αεροδυναμική του συμπεριφορά με τέσσερις ανεξάρτητους ‘τροχούς’…

Σχεδιαστές: Gunwoong Kim & Suji Kim