Αυτή είναι μια εκκλησία στο Τόκιο…

Αρχιτέκτονες: Ciel Rouge
Θέση: Τόκιο Ιαπωνία
Επιφάνεια: 1100 τ.μ
Έτος κατασκευής: 2006
Φωτογραφίες: Henri Gueydan

Η αρχιτεκτονική αυτής της Προτεσταντικής εκκλησίας έχει σαν ‘πυρήνα’ σχεδιασμού ένα ‘κύμα’ με έξι αψίδες και ένα καμπαναριό, συμβολισμός για την σημασία των επτά στοιχείων, των επτά ημερών δημιουργίας και των επτά εκκλησιών της Ανατολής.

Οι ‘απαλές αψίδες’ έχουν σχεδιαστεί και με βάση την αισθητική αλλά και με βάση την ακουστική. Ηρεμία, πνευματική ‘ανάσα’ και φρέσκος σχεδιασμός. Όμορφη δουλειά…