Ένας γίγαντας…

Είναι ο ρωσικός σταθμός αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας – Russian storage hydroelectric power station – με κωδικό GAES-1 που βρίσκεται στη Μόσχα και ονομάζεται Zagorskaya. Με ισχύ 1200-1320 MW ενώ και ο GAES-2 είναι υπό κατασκευή…

Έργα ανθρώπων και τιθάσευση στοιχείων της φύσης…