Αφήστε να μας φέρουν το καλοκαίρι αντικείμενα όπως αυτό τοBottle Opener Ice Bucket.

Είναι ένας ‘κοινός’ κουβάς’ για πάγο με ενσωματωμένα αρκετά ανοιχτήρια για να κάνετε το πάρτι. Εν τω μεταξύ αυτές οι οπές/ανοιχτήρια είναι και διακοσμητικό στοιχείο…