Στις 27 Μαΐου 2003, η πρώτη δημόσια έκδοση για ένα open-source project με την ονομασία as WordPress έγινε διαθέσιμη για κατέβασμα. Αυτό που άρχισε μια έκδοση για την blogging πλατφόρμα b2 εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμας έκδοσης.

Περισσότερα από 45 εκατομμύρια websites είναι “…powered by WordPress” ή από το WordPress.com. Απλά πράγματα.

Παρακάτω έχετε μια εικόνα από όλες τις εκδόσεις, την πιο νέα, beta 3.2 μέχρι και τις πρώτες που βγήκαν στο Web 2.0