Για όσους πιστεύουν πως το FAT δεν είναι επαρκές…

Η Κυρία Microsoft είναι που ανακοίνωσε μια νέα της προσπάθεια που ονομάζεται Windows Thin PC (WinTPC) – thin client operating system. Μια μορφή που θα είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουλίου και η δοκιμαστική έκδοση – release candidate, είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο.

Έχει δε προσθέσει πως το όλο ‘μοντέλο’ του WinTPC θα υποστηρίζεται από το Microsoft Forefront Endpoint Protection.

Τι είναι;

Το WinTPC χρησιμοποιεί τα Windows 7 και αντικαθιστά τα βασισμένα στα Windows XP, Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP).

Η ελπίδα για το Vole είναι πως άτομα που επαναχρησιμοποιούν παλιούς desktop και laptop σαν thin clients για πρόσβαση σε remote desktops ή βασισμένες σε cloud υπηρεσίες θα αλλάξουν το παλιό τους software.

Το WinTPC θα τρέχει security, management, και τερματική (terminal) προσωμείωση όπως και Remote Desktop, Citrix Receiver και Web browsers. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο server.

Το software έχει σαν στόχο και βασισμένα σε cloud συστήματα στην αγορά.

Λογική κίνηση.