Το Nissan Leaf το έχουμε δει. Είναι βραβευμένο, έχει και… στιλ (όσο γίνεται για ένα ηλεκτρικό όχημα) και έχει σαν κινητήριο δύναμη 100% τον ηλεκτρισμό.

Παρουσιάστηκε περίπου πριν από 7 μήνες και μάλιστα πάει καλά στις αγορές υπάρχει ένα…όμως!

…. πρόσφατα έχουμε ένα πρωτόγνωρο ζήτημα που θέμα το οποίο έφερε στην επιφάνεια ο blogger Casey Halverson. Όσοι… ενδιαφέρονται θορυβήθηκαν καθώς φαίνεται να αποκαλύπτει μία ‘διαρροή’ ευαίσθητων δεδομένων.

Τι γίνεται; κάθε φορά που ο χρήστης εγγράφεται σε κάποιο third-party RSS feed μέσω του υπολογιστή του οχήματος, οι πληροφορίες που αφορούν τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του οχήματος μεταδίδονται στους εξωτερικούς διακομιστές – server.

Η δε Nissan φαίνεται να έχει ενημερώσει το κοινό για τη διάθεση των δεδομένων προς το Carwings, ωστόσο δεν ξεκαθάρισε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα διαρρέουν προς όλους τους σέρβερς. Αν και στόχος είναι η παροχή location-based υπηρεσιών, σίγουρα τα δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους.

Ναι, είμαστε μεν σε μια συνδεδεμένη εποχή αλλά μέχρι που;
Χμμμ….