Η Mozilla έχει ήρεμα παραδώσει μια έκδοση του Firefox 5 (direct links για Mac, Linux 32-bit, Linux 64-bit, Windows). Η νέα έκδοση είναι η πρώτη σε ένα νέο πρόγραμμα που μοιάζει με εκείνο του Chrome. Πιο γρήγορα και πιο μικρά βήματα με μικροβελτιώσεις για τον Firefox 4. Αναγνωρίζει CSS transitions, έχει καλύτερη υποστήριξη HTML5 και το Canvas mode. Αντιμετωπίζει την ιδιωτικότητα με επιλογή Do Not Track.

Οι πολλές ρυθμίσεις θα δίνουν καλύτερες επιδόσεις και στα background tabs και ενσωμάτωση Linux. WebGL, spelling checks και βελτιώσεις σε επιδόσεις γενικότερα γίνονται.

Σήμερα πρέπει να είναι η έκδοση έξω ενώ ο Firefox 6 είναι σε έκδοση alpha και θα είναι σε beta σύντομα.