…όπως θα έπρεπε να τις απολαμβάνουμε. Σε slow motion.