Ο κύριος  Fernando Ocaña έλαβε το δίπλωμα του στο Royal College of Art και το MONOFORM είναι μια καταπληκτική δουλειά…

Η ιδέα η εξής: να αντιμετωπιστεί η έλλειψη “πολιτισμικής επαφής’ στο αστικό περιβάλλον. Το είναι; ένα όχημα που λειτουργεί οπτικά σαν ένα σημείο διάδρασης ανάμεσα στα άτομα και το περιβάλλον. Το όλο concept έχει σαν στόχο να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αντίθεσης σε μια διαδρομή μέσα στην πόλη και έτσι να δημιουργηθεί μια διαφορετική και πιο καινοτόμος εμπειρία.

Εικαστικό, πολύ προχωρημένο…