Άλλη μια προσαρμογή σε ταινία ενός βιβλίου. Αυτή τη φορά είναι του Edgar Rice Burrough το  “A Princess of Mars”, και έτσι μπορείτε με αγωνία να περιμένετε την πρεμιέρα για τον Μάρτιο στις 9 του 2012…