Μια ακόμη μελέτη για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους…

Με συμμετέχοντες 1.000 άτομα, η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the National Cancer Institute ερεύνησε την επίδραση σε παιδικά και εφήβους, συγκρίνοντας την χρήση των κινητών με ένα γκρουπ ατόμων που είχαν διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο. Η σύγκριση έγινε απέναντι σε άτομα που χρησιμοποιούν κινητά και έχουν άριστη υγεία…

Το αποτέλεσμα είναι “Η απουσία μια σχέσης έκθεσης και αποτελέσματος είτε σε όρους όγκου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, είτε σε σχέση με τη θέση του όγκου σε σχέση με μια τυχαία συσχέτιση,” λέει η έκθεση.

Μια ακόμη έρευνα που έρχεται να προστεθεί σε άλλες τρεις:

Αυτή του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας – World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC)- που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας τον περασμένο Μάιο με συμπέρασμα πως τα κινητά ίσως είναι υπεύθυνα για καρκινογενέσεις “possibly carcinogenic to humans.”

Μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο και βρήκε πως υπήρχε αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένα τμήματα του εγκεφάλου αλλά δεν είχε προσδιορίσει αν έκαναν ‘κακό’ ή καλό αυτές οι διαφορές.

Πέρυσι τέλος, μια άλλη, μάλλον με μικρότερη αξιοπιστία έρευνα, βρήκε με χρηματοδότηση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για σχέση καρκίνου του εγκεφάλου με τα κινητά.