Είχε ήδη αναφερθεί πως η Google σχεδίαζε να φέρει το Google+ στο Windows Phone 7, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία σαφή πληροφορία…

Οι κύριοι στο wmpoweruser.com έχουν το screenshot από μια app που φαίνεται να δείχνει μια Google+ app σε ένα HTC WP7 κινητό. Η screenshot έγινε tweet από τον κύριο Kevin Marshall, έναν developer που εργάζεται στην Clarity Consulting – ο developer που δημιούργησε την επίσημη Facebook app για τα Windows Phone.

Τώρα είτε η Clarity Consulting είχε προσληφθεί από την Google, είτε δημιούργησε μόνης της μια Google+ app.