Δεν θα ήταν άσχημα αν η TomTom μας έδινε και τη φωνή του Darth Vader διαθέσιμη για τον KITT…