Σχεδιασμένο για χρήση σε σύντομες αποστάσεις. Με δυο τροχούς και χρήση πεπιεσμενου αέρα! Το ετοίμασε ο κύριος Jurmol Yao που φαντάζεται το Transport Hornet σαν μέσο μετακίνησης για δουλειές όπως το ταχυδρομείο με συχνές στάσεις.

Στα οφέλη οι μηδένικοι ρυποι και η ελλεψη θορύβου με τον κύριο Jurmol Yao να φαντάζεται ένα μέλλον του… κοπανιστου αέρα!