Τα προκατασκευασμένα σπίτια ως ιδέα υπάρχουν από τα 1940’s σε όλο τον κόσμο αλλά φαίνεται τελευταία να υπάρχει και μια μεγάλη νέα… ‘ανάταση’ του χώρου. Με την κατασκευή τους εκτός του χώρου τα σπίτια προσφέρουν σε αγοραστές πλέον εναλλακτικές λύσεις πιο σύγχρονες.

While prefabricated homes are not without their disadvantages, they are an interesting component of the post-housing bubble residential market.

Φωτογραφίες: Flickr: RO/LUmlinksvaBakki KudvaSteveRapportArmen Nercessian,Architecture, Food & One Little Beautiful Girl

Εμείς σας παρέχουμε μια σειρά από εικόνες λύσεων που υπάρχουν από όλο τον κόσμο και φαίνεται να αναδεικνύονται νέες λύσεις σε μια ρευστή αγορά ειδικά για μια 2η κατοικία κάπου… εκτός!