Ανεβάζει ταχύτητα η ανάπτυξη των Windows Phone 7 app…

Αν και Microsoft έχει πολύ δρόμο μέχρι το επίπεδο του Apple App Store και του Android Market ο συνολικός αριθμός των apps για WP7 ξεπέρασε τις 30,000 με την Apple να μιλά για 425.000 apps, και τη Google για 250.000.

Τα Windows Phone 7 φαίνεται πάντως να έχουν ξεπεράσει το εμβρυακό στάδιο και το Redmond πιστεύει πως και η Nokia αλλά και το Mango update θα βοηθήσουν.

Τα πρώτα κινητά Nokia με βάση το Microsoft OS θα έρθουν σε μερικές εβδομάδες…