Ονομάζεται “αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων” (multirole fighter) και είναι το T-50 που έχει προέλθει από το πρόγραμμα “PAK FA” (literally “Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation”).
Η ανάπτυξη ξεκίνησε στα 90′s και η παραγωγή των πρωτοπύπων το 2006 με την πρώτη πτήση τον Ιανουάριο του 2010. Το T-50 σχεδιάζεται να είναι στην υπηρεσία της Russian Air Force στο 2013-2015…