Η μηχανή που σχεδίασε ο κύριος Regimantas Vegele είναι η απάντηση σε όσους εκτιμούν πως όχι μόνο η αποψίλωση αλλά και η διαδικασία αυτή για τα δάση έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και για την χλωρίδα και την πανίδα στην περιοχή. Μια ‘low-impact’ δασική κοπή πετυχαίνει και καλύτερους χρόνους – και άρα περισσότερο χρήμα, και πιο ποιοτική για το περιβάλλον διαδικασία…

Πανέμορφο το δημιούργημα του Regimantas Vegele