Και η γνωστή εταιρία στο… σαλόνια της iFA 2011.

Είδαμε τους ενισχυτές A-9000R και T-4070 όπως και το CD DC-7070″ με σύστημα “DIDRC” και δυνατότητες 192kHz/24bit αλλά και το C-7070 όπως και τα TX-NR1009 και M-5000R

Πολύ ενδιαφέροντα τα μοντέλα που φιλοξενούν και της Apple τα προϊόντα με δυνατότητα iOnly BASS, τα ABX-200 και ABX-100…