Τα συστήματα βρίσκονται πάνω σε οχήματα και έχουν εμβέλεια 50 με 100 χιλιόμετρα.

Τα οχήματα αυτά πέρασαν όπως λένε οι πληροφορίες, από τη Ρωσία στην ενδοχώρα κάπου στις αρχές του αιώνα και έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αποστρατικοποιημένη ζώνη.

Λέγεται πως μπορούν να εκτελέσουν δύσκολες αποστολές ενώ η Βόρειος Κορέα έχει 20 ειδών συσκευές παρεμβολών που έχουν εισαχθεί και από την πρώην ΕΣΣΔ.

Είναι σύστημα για το οποίο δεν γνώριζε ο Δυτικός κόσμος…