Μια Αδερφότητα, η Christian Student Fellowship του Πανεπιστημίου του Kentucky στις ΗΠΑ πέρυσι διέλυσε το προηγούμενο ρεκόρ: 9,000 άτομα με 175,000 νερόβομβες…