Πως είναι οι multimedia interface οθόνες στο πολυαναμενόμενο PlayStation Vita;

Αφού στα χέρια μας δεν έχουμε πιάσει μηχανάκια, μερικές screenshots της κονσόλας από το andriasang.com θα κάνουν τι δουλειά!

Δημοσιοποιήθηκαν 9 screen captures από το Vita multimedia περιβάλλον και είναι εμφανές πως η Sony θα ετοιμάσει το Vita UI με επίκεντρο την αφή.

Δεν έχει και πολύ σχέση με το PSP και το δικό του UI αλλά θα υπάρχει onscreen πληκτρολόγιο ενώ scrolling, panning και τα υπόλοιπα θα έχουν την αφή σαν ατού..!