Και φωτό από την προετοιμασία…

Ναι, είναι κουτιά με μηχανήματα!