Το όνομα Incase έχει δεθεί με minimalist σχεδιασμό αξεσουάρ.

Η εταιρία τα τελευταία χρόνια δε έχει προχωρήσει και σε συνεργασίες με άλλες εταιρίες για προϊόντα όπως θήκες και άλλα αντικείμενα. Μη-εξωφρενικά σχέδια και ποιοτική δουλειά.