Αυτό το concept του κυρίου Joachim Falck-Hansen έχει σαν στόχο την ασφάλεια στην πόλη…

Ένα αστικό περιβάλλον στο οποίο η εφαρμογή θα λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό ‘κανάλι’ με το οποίο οι πολίτες θα μαθαίνουν για εγκληματικές καταστάσεις στην περιοχή τους ή σε σχέση με γεωγραφική τοποθεσία.

Μέσω της City Scars app οι χρήστες θα κάνουν share ως ‘ψηφιακοί μάρτυρες’ και να ειδοποιούν τις αρχές και τους γείτονες για έγκλημα και άλλα ζητήματα.

Η ιδέα σωστή όπως και άλλες που έχουμε δε για υπηρεσίες ‘έκτακτής ανάγκης’. Το κινητό έγινε το κέντρο του κόσμου.

City Scars from Vandersault on Vimeo.