Μια ακόμη έρευνα δείχνει πως είναι το γυναικείο φύλλο που είναι ‘ερωτευμένο’ με τα sitε κοινωνικής δικτύωσης. Την ολοκλήρωσε η Rebtel, αφορά τις κατανομές, τους χρόνους και τα αίτια χρήσης ενώ έχει σαν δείγμα τις ΗΠΑ.

Στην έρευνα είχαμε δείγμα polled 2,361 ενηλίκων που ερωτήθηκαν από τις 17 Μαϊού μέχρι και τις 19 του 2011.

Στα συμπεράσματα

  • 68% των γυναικών και το 54% των ανδρών χρησιμοποιούν τα social media για να μείνουν σε επαφή με τους φίλους τους.
  • 60% των γυναικών και το 42% των ανδρών χρησιμοποιούν τα social media για να μείνουν σε επαφή με την οικογένειά τους.
  •  34% των γυναικών και το 22% των ανδρών χρησιμοποιούν τα social media για να μείνουν σε επαφή με τους συναδέλφους τους.
  • 75% των ανδρών και το 73% των γυναικών χρησιμοποιούν τηλέφωνο για να μείνουν σε επαφή με τους φίλους τους.
  • 84% των ανδρών και το 79% των γυναικών χρησιμοποιούν τηλέφωνο για να μείνουν σε επαφή με την οικογένειά τους.
  • 73% των ανδρών και το 70% των γυναικών χρησιμοποιούν τηλέφωνο για να μείνουν σε επαφή με τους συναδέλφους τους.