Το 46 μέτρων δημιούργημα της E-Yacht, είναι το μοναδικό Ramform Banff. Με μεγάλο χώρο για τους επιβάτες και άφθονες δυνατότητες ψυχαγωγίας. Ναι, κάτι διαφορετικό ενώ το diesel  ηλεκτρικό σύστημα μαζί με την καινοτόμο σχεδίαση δίνει περισσότερο ευέλικτη εσωτερική διαμόρφωση. Το ‘ρευστό’ πάνω μέρος μειώνει κάπως το αποτέλεσμα των εξωτερικών διαστάσεων και υπάρχει περισσότερος χώρος στο άνω deck.

Του κυρίου Charlie Baker