… από αφρό. Αλλά και μόνο το σκεφτείς μελλοντικές ‘βελτιώσεις’ είναι σοκαριστικό.

Ειδικοί στη ρομποτική στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania και συγκεκριμένα στο Modlab έχουν, όπως μας λέει το Wired, ετοιμάσει ένα ρομπότ που μπορεί να κατασκευάζει και να επισκευάζει άλλα ρομπότ  με χρήση σπονδυλωτών τμημάτων από αφρό.

Τα ρομπότ κατά κανόνα είναι στημένα για μια λειτουργία και υπάρχουν πολλές αποστολές για τις οποίες, απλά δεν είναι φτιαγμένα. Από την άλλη πολλές αποστολές για ένα ρομπότ είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και χωρίς αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Το δε Foambot δημιουργήθηκε από την ομάδα του κυρίου Shai Revzen και αποτελείται από μια κεντρική πλατφόρμα με την ονομασία “foam synthesizer cart” και πολλά τμήματα που επαναχρησιμοποιούνται και μπαίνουν ξανά σε θέση Ουσιαστικά ένα ‘μητρικό ρομπότ’ θα μπορεί να δημιουργήσει πολλά άλλα ρομπότ.

Τα foambots μπορούν να δημιουργηθούν για να αγγίζουν αντικείμενα επικίνδυνα αλλά και να δημιουργήσουν εύκολα κάτι που έχεις άμεσα σε ανάγκη. Στο μέλλον θα υπάρχει διαθέσιμη και μια γκάμα από υλικά για ειδικά στοιχεία – και τη δημιουργία τροχών, πτερύγων και άλλων, και άρα μια ομάδα π.χ στρατιωτών ή εργατών σε φυσικές καταστροφές, θα μπορεί να έχει αυτό που χρειάζεται

Δείτε το βίντεο του Foambot και σκεφτείτε…