Το Android Market έχει αρχίσει να ανοίγει ταχύτητα…

Δεν έχει φτάσει το App Store αλλά σήμερα υπάρχουν 500,000 δημοσιευμένες applications όπως λέει η εταιρία ερευνών Research2guidance.

Το Apple App Store έχει ήδη δει κάποιου 20% ή περισσότερο πετυχημένες προτάσεις για ‘ένταξη’ ενώ το ενδιαφέρον είναι πως το Android Market είχε επίσης μειωμένο ρυθμό κατά 37% για applications που έδωσαν οι developers ή από την Google. Ένα υψηλό ποσοστό με την Apple να έχει απορρίψει το 24% των apps συγκριτικά/.

Αυτό μπορεί να οφείλεται και την ανοιχτή φύση του Android Market, με την ‘αντίπαλο’ να είναι πολύ πιο αυστηρή…