Οι συσκευές Blackberry έχουν προβλήματα στην αγορά. Είναι σίγουρο πως δίνουν και θα δίνουν μάχη…

Με το μερίδιο αγοράς να μειώνεται θα δούμε αν μια συσκευή εμπνευσμένη από την Porsche μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Σίγουρα οι πιστοί ‘φίλοι’ της Blackberry θα έχουν στο νου να δουν μια νέα συσκευή.

Όπως φαίνεται εστάλη πρόσκληση με τα Porsche και Blackberry logo. Η πρόσκληση είναι για ένα event στις 27 Οκτώβρη και ακόμη και η κουβέντες για συνεργασία Porsche και Blackberry, δίνουν τροφή στη φαντασία…

Δυστυχώς άλλα δεν έχουμε για την ώρα αλλά μια φωτό ενός Bold 9900 αλλαγμένη με πιο γωνιώδες και μεταλλικό σχήμα, έχει αν δώσει κάτι στην αγορά…