Οι κύριοι Michael B. Jordan, Alex Russell και Dane DeHaan είναι τρια γυμνασιόπαιδα που καταλήγουν να έχουν πανίσχυρες υπερδυνάμεις. Μέχρι που ένας από αυτούς ala Magneto γίνεται εχθρικός. Φεβρουάριος στις 3 του 2012…