… αφού με βίντεο μια ξενάγηση γίνεται ευκολότερη. Και επιπλέον είναι ευχάριστο που εντείνεται ο ανταγωνισμός.

Δείτε από πιο κοντά με τα official βιντεάκια τα 800 και 710 όπως και το 3D Maps που σίγουρα έχει ενδιαφέρον.

Το 800…

Το 710…

Μια ξενάγηση το 3D Maps…