Το LinkedIn αποκάλυψε το νέο Group Statistics dashboard που επιτρέπει σε γκρουπ να group να έχουν εικόνα των δημογραφικών των ομάδων…

Το νέο dashboard που ο CEO Jeff Weiner περιγράφει στο Twitter, οι σχετικές πληροφορίες για κάθε γκρουπ παρουσιάζονται σε τύπο infographic και γίνεται περίληψη σε ένα dashboard με περιοχές όπως: “Demographics”, “Growth” και “Activity”.

Υπάρχει αυτή η infographic view ώστε οι συνδρομητές να έχουν μ εύληπτο τρόπο τα δεδομένα ενώ για παράδειγμα με το Group Statistics dashboard υπάρχει και η ισχύς του κάθε γκρούπ και το πόσα νέα μέλη έχει κερδίσει την περασμένη εβδομάδα και άλλα σε διαγράμματα εβδομάδας-εβδομάδας.

Το δε “Activity” tab μας δείχνει τις συζητήσει σε κάθε ομάδα και τις αλλαγές στα εργασιακά.