Τα νέα γάντια με την ονομασία Freehands είναι διαθέσιμα…

Τα Freehands δουλειά του Josh Rubin και του κατασκευαστή γαντιών και πατέρα του Stanley Rubin, για το 2011 έχουν μια σειρά από νέα σχέδια. Και είναι πρακτικά. Εμείς θα προτιμούσαμε τα Soft Shell με το “swipe and flip” χαρακτηριστικό. Από $18 τα πιο απλά, μέχρι τα $75 για τα δερμάτινα.