Τα γνωστά μόνιτορ παιδιών υπάρχουν στην αγορά εδώ και χρόνια ενώ τώρα αρχίζουμε να έχουμε και αναβαθμισμένες ‘λύσεις’. Μια από αυτές είναι το BabyPing: συνδυασμός μιας iOS συσκευής, μιας δωρεάν app και χρήσης μέσω WiFi δικτύου.

Μπορείς να βλέπεις το μικρό να κοιμάται σε εικόνα 640 x 480 στο δίκτυο WiFi να ακούς κάθε θόρυβο που κάνει αυτός/η και να χρησιμοποιείς και την τεχνολογία Smart Filter που ενσωματώνει. Αυτή ‘ακυρώνει’ τον θόρυβο περιβάλλοντος και τον στατικό θόρυβο που έχουν σχέση συνήθως με ένα μωρό και τα baby monitors. Το δε Constant-Connect συνδέει διαρκώς την app και το σύστημα αφού σε ειδοποιεί αν χαθεί η σύνδεση.

Το BabyPing Video Monitor θα είναι στην αγορά τον Φλεβάρη του 2012 αλλά μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση στο BabyPing official website.