Για όλους τους ιδιοκτήτες Android smartphone και tablet, μια βασική apps που χρειάζεται να εγκαταστήσουν είναι ένας Task Killer ή κάτι τέτοιο…

Και πολλοί είναι δωρεάν στο Android Market. Ο λόγος για αυτό είναι πως οι Apps τρέχουν στο background όταν δεν τις χρησιμοποιείς και ‘τρώνε’ μπαταρία. Σωστό;

Αν σκεφτείς πως επιπλέον με το να τις απ ενεργοποιείς ‘ελευθερώνεις’ και άλλα resources στο κινητό είναι θετική εξέλιξη. Σωστά;

Ε, λοιπόν σε ανεξάρτητες δοκιμές υπάρχουν κάποιοι που συμπεραίνουν πως οι killers δεν έχουν τελικά ως αποτέλεσμα περισσότερη ζωή ή ενέργεια.

Το PC World ήταν ένα που έκανε δοκιμές με τα HTC EVO 3D, Sensation, Thunderbolt, Bionic, και Galaxy S II σε δοκιμές. Το αποτέλεσμα ήταν στην καλύτερη περίπτωση ένα 4.2% βελτίωση με το Advanced Task Killer.