Αν είναι κανείς… εργένης έχει πολλά ίσως να κάνει. Ακόμη και να δώσει $3,150 με $5,500 για αυτό το περίεργο δημιούρηγημα, το Surface Tension Arcade Tables.

Δεν είναι ένα κοινό τραπέζι. Είναι, όπως λέει και το όνομα, ένα τραπέζι που ενσωματώνει και κρυφά χειριστήρια και LCD οθόνες που εμφανίζονται όταν το επιλέγει κανείς. Μια και είναι πανάκριβο έχει κανείς και πολλές επιλογές: μπορείς να ενσωματώσεις και Sonos Zoneplayers, αλλά και retro-style arcade κουμπιά, joystik και, trackball.

Το Pac-Man και το Asteroids με cool στήσιμο…