Οι χρήστες του Google+ που θα ήθελαν τι δυνατότητα του Facebook να postάρει webcam updates το κάνουν τώρα από το Google κοινωνικό δίκτυο.

Από σήμερα η Google θα δώσει τη δυνατότητα εγγράψει web camera βίντεο και να το postάρει σε updates στο Google+. Δεν θα χρειάζεται να κάνει κανείς uploading στο YouTube και μετά να το κάνει sharing στο κοινωνικό δίκτυο. Γίνεται στην Google+ home page…

Από την άλλη θα θέλει Flash για να ενεργοποιηθεί η webcam…