Με την αναβάθμιση Μango update για το Windows Phone πέρυσι είχαμε και ζήτημα με το πληκτρολόγιο…

Η Microsoft αποφάσισε πλέον να βρει ένα fixάρισμα. Σύμφωνα με αναφορές, άτομα με ξεκλείδωτα Windows Phone κινητά έλαβαν το νέο update σήμερα. Έτσι το κινητό φτάνει στην αναβάθμιση 7.10.8107.79 και με πολλές διορθώσεις.

Το update fixάρει το on-screen πληκτρολόγιο  που εξαφανίζεται όταν πληκτρολογείς. Λύνονται και ζητήματα Gmail syncing, πρόσβασης – location acces, κωδικοποίησης – encryption issue, ένα ζήτημα με email σε σχέση με το Microsoft Exchange Server 2003, και το voicemail notification πρόβλημα.

Διορθώσεις..