Αυτό ακούγεται σαν καλή ιδέα…

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge με τον Καθηγητή Arokia Nathan σε ηγετική θέση, εργάζονται για να αναπτύξουν τεχνολογίες που θα κάνουν τη φόρτιση στοιχείο του παρελθόντος.

Για να είναι μόνιμα φορτισμένη μια συσκευή υπάρχει έτοιμη μια πρωτότυπη συσκευή που ‘συλλαμβάνει’ ξανά το φως που χάνεται και χρησιμοποιεί για αυτό μια οθόνη OLED…

Για να είναι μόνιμα φορτισμένη μια συσκευή υπάρχει έτοιμη μια πρωτότυπη συσκευή που ‘συλλαμβάνει’ ξανά το φως που χάνεται και χρησιμοποιεί για αυτό μια οθόνη OLED…

Σύμφωνα με τον ερευνητή Arman Ahnood, μόνο ένα 36% του φωτός που συλλαμβάνεται ανακλάται μπροστά με το υπόλοιπο να διαχέεται στα άκρα. Έτσι υπάρχει μια συστοιχία από ηλιακά πάνελ με τεχνολογία thin-film hydrogenated amorphous silicon.

Υπάρχει και ένας ‘υπερπυκνωτής’ – thin film supercapacitor, και έτσι αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τάση αποφεύγονται ζημιές.

Ένα με διαστάσεις οθόνης 3.7” smartphone παράγει 5 milliwatts, κάτι που δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.