Η OSIM είναι εταιρία διάσημη για τις καρέκλες μασάζ της…

Τεχνογνωσία που οδήγησε στο OSIM uPixie, ένα μικρό gadget με κόστος $170 σε μέγεθος USB με “Electronic Muscle Stimulation”. Και προγράμματα που χειρίζεσαι από υπολογιστή.

Μπορεί δεν να συγχρονίσει τη μουσική με τον player. Καλό…