Καλή η αφή…

Αλλά ΔΕΝ γίνεται να πληκτρολογείς και η αίσθηση – tactile feedback, είναι απαραίτητο πράγμα: ΞΕΧΑΣΤΕ Word αρχεία…

Τώρα μια ιδέα αφορά χρήση μαγνητικών υγρών – coded magnets και ferrofluids όπως στα tweeter. Αυτό σημαίνει να ΝΙΩΘΕΙΣ τι πατάς. Βάλτε και αισθητήρα προσέγγισης και έχετε μια ιδέα πολύ σωστή.

[As one example, a coded magnet may be activated when a proximity sensor detects a finger approaching a touchpad or other surface capable of detecting a touch… As the finger (or other object) approaches the surface, the proximity sensor’s output may activate a coded magnet beneath the portion of the surface about to be impacted. This coded magnet may draw ferrofluid to it, resulting in an upper portion of the surface rising or bulging.]

 

Ναι, να προχωρήσει…