Είναι η δουλειά του Εργαστηρίου GRASP Laboratory στο πανεπιστήμιο U Penn, …

Μικροσκοπικά ρομπότ που πετούν αυτόνομα σε σόλο πτήση αλλά και σε σχηματισμό. Τα GRASP –  General Robotics, Automation, Sensing, and Perception, μπορούν να αποφύγουν εμπόδια όπως παράθυρα, και δείχνουν απίστευτα σταθερά.