Για όσα άτομα έχουν τη gaming ζωή τους… χτισμένη γύρω από το PlayStation Network θα πρέπει να σημειώσουν την συγκυρία…

Το PlayStation Network σήμερα θα είναι σε συντήρηση όπως αναμένεται και δεν θα είναι οι hackers που θα έχουν κάνει τη… δουλειά.

Στην πραγματικότητα το PlayStation Network θα είναι offline για αρκέτες ώρες και με βάση την υπάρχοντα προγραμματισμός.

Έτσι δεν θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε: PlayStation Store για το PS3, PSP όπως και Media Go, PlayStation Network Account Management, PlayStation Network Account Registration και PlayStation HomeMusic Unlimited & Video Unlimited υπηρεσίες.

Επιπλέον δεν θα μπορεί να κάνει κανείς sign στο PlayStation Network από το us.playstation.com. Μπορείτε να έχετε στο PlayStation Twitter feed ενημέρωση για κάθε update.

Λίγη υπομονή…