Μια νέα σειρά από τσάντες της Tumi στον σκληρό τύπο. Η Tegra-Lite ($595-$795) έχει επιπλέον το πλεονέκτημα μιας ειδικής κατασκευής από ένα θερμοπλαστικό υλικό που έχει μόνο η εταιρία και ονομάζεται Tegris. Είναι μεγάλης αντοχής και διάρκειας και υπάρχει σε αγωνιστικά αυτοκίνητα ή εξοπλισμό προστασίας για παίκτες των σπορ. Στο Tegra-Lite υπάρχει και το νέο σύστημα X-Brace 45 για την χειρολαβή ενώ αεροπορικού επιπέδου αλουμίνιο – aircraft-grade aluminum κράτα την κατασκευή ελαφριά.